6 Ocak 2014 Pazartesi

Kimyasal Maddeler İle İlgili Bir Soru

Soru: “4-nitrodifenil"in başka bir kimyasal madde içindeki konsantrasyonu, aşağıda verilen hangi limit değerin altında bulunuyorsa kullanımına ilişkin yasak uygulanmaz?
A) Ağırlıkça %90
B) Ağırlıkça % 0,1
C) Ağırlıkça %0,001
D) Ağırlıkça % 0,0001

21 Aralık 2013 A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

12/08/2013  tarihli Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre;
Ek  3
Kullanımı Yasak Olan Kimyasal Maddeler İle Yapılması Yasaklanan İşler
Aşağıda belirtilen kimyasal maddelerin ithali, üretimi ve bu maddelerin işyerinde kullanımı ile kimyasal maddeler ihtiva eden aşağıda belirtilen işlerin yapılması yasaktır. Ancak bu maddelerin başka bir kimyasal madde içindeki veya atık maddedeki konsantrasyonu, aşağıda verilen limit değerlerin altında bulunuyorsa bu yasak uygulanmaz.

S No ( 1 )
CAS No ( 2 )
Madde Adı
Yasak Uygulanmayacak
Limit Değer
202-080-4
91-59-8
2-naftilamin ve tuzları
% 0,1 (ağırlıkça)
202-177-1
92-67-1
4-aminodifenil ve tuzları
% 0,1 (ağırlıkça)
202-199-1
92-87-5
Benzidin ve tuzları
% 0,1 (ağırlıkça)
202-204-7
92-93-3
4-nitrodifenil
% 0,1 (ağırlıkça)

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder