13 Şubat 2014 Perşembe

Fazla Çalışma Konulu Bir Soru

8. Fazla çalışma, 4857 sayılı Kanun’da yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır.
Normal çalışma süresinin 45 saat olduğu bir işyerinde, bir hafta boyunca 48 saat çalışan ve saat başına 10 TL ücret alan bir işçinin o hafta için alacağı toplam ücret aşağıdakilerden hangisidir?
A) 480 TL
B) 487,5 TL
C) 495 TL
D) 510 TL
21 Aralık 2013 A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

Normal çalışma ücreti: 45 x 10 = 450.-TL’dir.
48-45 = 3 saat fazla çalışma yapmıştır.
Fazla çalışma ücreti: 3x(10x1,5)= 45.-TL
Alacağı toplam ücret: 450.-TL + 45.-TL = 495.-TL
“Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.” 4857 sayılı İş Kanunu 41. madde 2. paragraf

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder