13 Şubat 2014 Perşembe

İMO IV. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu Sonuç Bildirgesinden

İnşaat Mühendisleri Odası IV. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu Sonuç Bildirgesinden;
3.2 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili mevzuat bakımından inşaat sektörünü de yakından ilgilendiren şu hususların altı çizilmelidir:
a) İş güvenliği uzmanları, kendi işverenlerini denetleme durumunda kalmaktadır. Bu, iş güvenliği açısından önemli risklere davetiye çıkarmakta, işleyişte zafiyete yol açmaktadır. İş güvenliği uzmanlarının mesleklerini layığıyla icra edebilmesi için görece bağımsız bir konuma sahip olmalarını sağlayacak düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekmektedir.
 b) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`na göre yapı işlerinde A sınıfı iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu varken "Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği`nde" "sağlık ve güvenlik koordinatörü gerçek ve tüzel kişiliği" adlandırmasıyla yeni bir görev tanımlaması yapılmıştır. Uygulamada ciddi karışıklıklara yol açacak olan bu belirsizlik değiştirilmeli, iş güvenliği uzmanı tanımının kanun ve yönetmeliklerde tutarlılık arz edecek şekilde yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır.
5. Çalışma koşulları bakımından inşaat sektöründeki taşeron zincirinin ucuz iş gücü temini doğrultusunda kontrolsüz ve standartsız bir şekilde büyümesi işçi sağlığını ve iş güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir. İşçi sağlığının ve iş güvenliğinin sağlanması için tüm sektörlerdeki ancak özel olarak da her geçen gün daha da vahşi bir hale gelen inşaat sektöründeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde somut adımların atılması gerekmektedir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder