22 Ekim 2014 Çarşamba

Tavsiye Edilen Asansör Hızları

TS EN 81-1+A3 Asansörler - Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 1:
Elektrikli Asansörler standardına göre; Beyan hızı (rated speed) (vitesse nominale) (Nenngeschwindigkeit): Asansörün tasarımlandığı, metre/saniye olarak ifade edilen kabin hızı değeridir.

Kademesiz Hız Ayarlı Elektrikli Asansöre ait örnek seyir eğrileri şu şekildedir:
Standart seyir eğrisi örneği:

Kata direkt yaklaşımda seyir eğrisi örneği:
Görüldüğü üzere asansörün seyrini; start, makina freninin açılması, hızlanması (acceleration), normal hızında seyir, yavaşlaması (deceleration), stop, makina freninin kapanması olarak basit şekilde anlatabiliriz.
Hızlanma ve yavaşlamadaki ivmenin fazla olması, seyir esnasında yolcuları rahatsız eder.

Yapılarda asansör beyan yükleri ve hızları seçimi trafik hesapları sonucu yapılmaktadır. Pratik bilgi olarak elektrikli asansörlerde tavsiye edilen asansör hızları şu şekildedir:


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder