13 Ekim 2014 Pazartesi

Yıldırımdan Korunma Tesisatı

Ülkemizde yıldırıma karşı koruma ile ilgili güncel standartlar yayınlanmış olduğu halde, bunların uygulama zorunluluğu henüz bulunmadığı gibi konu ile ilgili bir yönetmelik de bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak, uygulamada farklı sistemlerle karşılaşılmakta, kurulan sistemlerin denetimleri, herhangi bir kurala bağlı kalınmaksızın yapılmaktadır. Sistemlerde ağırlıklı olarak, belirgin bir dayanağı olmayan aktif başlıklı sistemler kullanılmakta, bunların denetiminde sorumluluk, tamamen kontrol mühendislerine bırakılmaktadır. Kontrol mühendislerinin ise, konu ile ilgili olumsuz rapor verdikleri genel olarak görülmemektedir. Yıldırıma karşı koruma konusunda varolan karmaşanın sona erdirilmesi ve güvenilir sistemlerin tesis edilmesi için, güncel standartlarımızla uyumlu bir yönetmeliğin en kısa zamanda çıkarılması bir zorunluluktur.

9 Eylül 2009 tarihli değişiklikler işlenmiş 19 Aralık 2007 tarihli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre;
"Yıldırımdan korunma tesisatı
MADDE 64- (1) Binaların yıldırım tehlikesine karşı korunması için ilgili yönetmelik ve standartların gereğinin yerine getirilmesi şarttır. Elektrik yükünün yapı veya yapı içindeki diğer tesisat üzerinde risk yaratmaksızın toprağa iletilebileceği yeterli bağlantının sağlanması ve bir toprak sonlandırma ağı oluşturulması gerekir.

LPG depolanması ve ikmal istasyonları ile ilgili güvenlik tedbirleri
MADDE 111-
5) Yıldırım tehlikesine karşı ilgili yönetmeliklere ve standartlara uygun yıldırımdan korunma tesisatı yapılır."

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre;
EKİPMAN ADI
KONTROL PERİYODU
(Azami Süre)

(İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**
Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner
Standartlarda süre belirtilmemişse
1 Yıl
21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.


İlgili Standartlar:
TS EN 62305-1 
Yıldırımdan korunma - Bölüm 1: Genel kurallar
TS EN 62305-2  
Yıldırımdan korunma - Bölüm 2: Risk yönetimi
TS EN 62305-3 
Yıldırımdan korunma - bölüm 3: Yapılarda fiziksel hasar ve hayati tehlike
TS EN 62305-4 
Yıldırımdan korunma - Bölüm 4: Yapılarda bulunan elektrik ve elektronik sistemler

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder