25 Kasım 2014 Salı

TS EN ISO 14001'de Yönetimin Gözden Geçirmesi

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri - Şartlar ve Kullanım Kılavuzu standardına göre; 
Yönetimin gözden geçirmesi;
Kuruluşun üst yönetimi, planlanan aralıklarla, kuruluşun çevre yönetim sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla gözden geçirmelidir. Gözden geçirmeler, çevre politikası ile çevre amaçları ve hedefleri de dahil olmak üzere, çevre yönetim sistemine ilişkin değişiklik ihtiyacını ve iyileştirme için fırsatların değerlendirilmesini ihtiva etmelidir. Yönetimin gözden geçirme kayıtları muhafaza edilmelidir.
Yönetimin gözden geçirmesinde aşağıdaki hususlar değerlendirilmelidir:
a) İç tetkiklerin sonuçları ve kuruluşun uymakla yükümlü olduğu yasal ve diğer şartlara olan uygunluğun değerlendirilmesi,
b) Şikayetler de dahil olmak üzere, kuruluş dışı ilgili taraflardan gelen bildirim/bildirimler,
c) Kuruluşun çevre uygulamalarındaki başarı derecesi,
d) Amaçlara ve hedeflere ne dereceye kadar ulaşıldığı,
e) Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu,
f) Önceki yönetim gözden geçirmelerine ait faaliyetlerin izlenmesi,
g) Kuruluşun çevre boyutlarına ilişkin yasal ve diğer şartlardaki gelişmeler de dahil değişen durumlar,
h) İyileştirmeyle ilgili tavsiyeler.
Yönetim tarafından yürütülen gözden geçirmeden elde edilen çıktılar, sürekli iyileştirme taahhüdüne uygun olarak, çevre yönetim sisteminin çevre politikasında, amaçlarında, hedeflerinde ve diğer unsurlarında yapılacak olan muhtemel değişikliklerle ilgili her türlü kararı ve faaliyeti ihtiva etmelidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder