4 Haziran 2015 Perşembe

Asansörde Çalışma Alanları

Asansör makine dairesi ve asansör kuyusu asansör bakımcısının, periyodik kontrole gelenlerin çalışma alanıdır. Ayrıca makine dairesi, asansörde kalanların kurtarılması esnasında, kurtarma için görevlendirilen kişilerinde ulaştığı mekandır.
Asansör standartları gerekli yapı özelliklerini, çalışma yüksekliklerini tarif etmiştir. Yapıların projelendirme aşamasında; asansör kuyu alt boşluğu, kuyu üst boşluğu, makine dairesi yükseklikleri belirlenerek doğru ölçülerde bırakılmalıdır. Makine dairesi kapıları yanmayacak malzemeden yapılmalıdır, dışa doğru açılmalıdır, makine dairesinde kilitli kalma riski olmamalıdır. Makine dairesi, kuyu alt boşluğu zemini kaymayacak özellikte olmalıdır.

TS EN 13015+A1 Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları İçin Kurallar standardına göre de;
Bina sahibinin, risk değerlendirmesi yoluyla, aşağıdakileri garanti etmesi gerektiği:
a) Müştemilatın güvenliğini ve kullanıldığı sürece sağlık riski taşımadığını. Bu husus; müştemilata ve tesise geçişi ve iş yerinde iş donanımı kullanım mevzuatına göre kullanılan araç gereç veya maddeleri de kapsar.
b) Müştemilatı kullanan kişilerin, kalan herhangi bir riskten haberdar edildiğini,
c) Risk değerlendirmesi sonucunda, tamamlanması gereken herhangi bir faaliyetin yapıldığını.
Bakım elemanlarıyla sınırlı alanlara geçiş yollarına bağlı olarak tesis sahibinin bakım kuruluşunu özellikle aşağıdakilerden haberdar etmesi gerektiği:
1) Kullanılacak geçiş yolları ve binadan yangın tahliye işlemleri,
2) Bakım elemanlarıyla sınırlı alanların anahtarlarının bulunabileceği yer,
3) Gerekli ise, bakım kuruluşuna tesise kadar eşlik edecek kişiler,
4) Gerekli ise, geçiş yollarında kullanılacak olan kişisel koruyucu donanım ve bu donanımın bulunacağı muhtemel yer.
Bilgi, bakım kuruluşu için, aynı zamanda şantiyede de kullanılabilir hale getirilmelidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder