5 Haziran 2015 Cuma

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

30/4/2015 tarihli değişiklikleri işlenmiş 29/12/2012 tarihli İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğine göre;
İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı,
Teknik eleman: Teknik öğretmenler, (Değişik ibare:RG-11/10/2013-28792) fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunlarını,ifade eder.

Kısaca İş Güvenliği Uzmanı olabilecekler şu şekildedir;
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri,
  • Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları,
  • Teknik öğretmenler,
  • Fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar,
  • Üniversitelerin  iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder