24 Haziran 2015 Çarşamba

Yeni Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği Yayınlandı

Yeni Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği 24 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yönetmeliğin;
a) 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası yayımı tarihinden on sekiz ay sonra yürürlüğe girer.
14. madde (5) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan teknik bakım personelinin, 27/4/2012 tarihli ve 28276 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ kapsamında düzenlenmiş olan bakım ve onarım sertifikasına sahip olmaları gerekir.
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Bazı Önemli Hususlar Şu Şekildedir:
Her asansörün bir Asansör Kimlik Numarası olacak.
Asansör Kimlik Numaralarını A tipi muayene kuruluşları Yönetmelik esaslarına göre oluşturacak.
Önceki yönetmelikteki yıllık kontrol kelimesi, periyodik kontrol oldu.
A tipi muayene kuruluşu tarafından periyodik kontrol raporu ile yeni yapılan asansörün tescili yapılacaktır.
A tipi muayene kuruluşu tarafından tespiti yapılan ve TS EN 81-80 standardı esas alınarak güvenlik seviyesi artırılan mevcut asansörün tescili yapılacaktır.
Garanti süresi yeni asansörler için 3 (üç) yıla, yedek parça için 2 (iki) yıla çıkarıldı.
İdari yaptırımlar maddesinde para cezaları ile asansörün mühürlenme durumu tanımlanmıştır.
TS EN 81 - 80 (Asansörler - Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları: Yolcu ve Yük Asansörleri için Özel Uygulamalar - Bölüm 80: Mevcut Yolcu ve Yük Asansörlerinin Güvenliğini Geliştirme Kuralları) standardına göre mevcut asansörlerin güvenlik seviyesinin arttırılması konusunun yerel mevzuatımıza alınması ile Yönetmelik köklü değişiklikler getirmiştir.

Yorum:
Mevcut sözleşme ile montajı devam eden asansörlerin sözleşmeleri önceki yönetmelik hükümleri ile imzalandığından; yeni asansör garanti süresi 2 (iki) yıl olmalıdır. Yeni yapılacak, Yönetmeliğin yayın tarihinden sonraki sözleşmelerde, yeni asansörün garanti süresi 3 (üç) yıl olmalıdır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder