9 Temmuz 2015 Perşembe

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması hakkında yönetmelik 9 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.


Asansörler ile ilgili olarak;
MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Otoparklara asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin önüne lamine cam ile hol oluşturulması durumunda otopark bölümü ve cam, yağmurlama sistemi ile korunur.”
“(7) Asansör kat kapılarının TS EN 81-58 standardında belirtilen özellikleri haiz ve Ek-3/B’de belirtilen yangın dayanım özelliklerine sahip olması gerekir.
(8) Asansör kabini dışında asansör holünde, kolayca okunabilecek büyüklükte “YANGIN SIRASINDA KULLANILMAZ” levhasının olması zorunludur.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin “Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım (Direnç)
Süreleri” başlıklı Ek-3/B tablosuna aşağıdaki satırlar eklenmiştir.
12.
Asansör Kat Kapılarıa) Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek binalarda
E 60
Etkilenen yüzeyler

b) Yapı yüksekliği 51.50 m’den alçak binalarda
E 30
Etkilenen yüzeyler

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder