16 Ekim 2015 Cuma

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdamı

22 Mayıs 2014 tarihli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğe göre;
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ,
a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,
b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,
c) İşletmeler tarafından istihdam edilecek veya danışmanlık hizmeti alınacak TMGD’leri,
ç) Tehlikeli madde taşımacılığında görev alacak TMGD’lere yönelik eğitim verecek kuruluşlar ile yapılacak eğitim ve sınavları,
kapsar.
(2) Bu Tebliğ,
a) Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,
b) Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,
kapsamaz.
İşletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almakla yükümlüdürler.
TMGD istihdam etme muafiyeti
GEÇİCİ MADDE 2 –
(1) Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin; TMGD istihdam etmek veya TMGD hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.
(2) Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.
(3)  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacıların TMGD bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.
(4) Kamu kurum ve kuruluşlarında, TMGD istihdam etmek veya TMGD’den hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.
Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-25.htm

ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddeler:
Sınıf 1: 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L ve UN No. 0190 
Sınıf 3: UN No. 3343
Sınıf 4.2: Paketleme grubu I'e ait maddeler
Sınıf 4.2: UN No. 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 
              2968, 2988, 3129, 3130,3131, 3134, 3148, 3396, 3398 ve 3399
Sınıf 5.1: UN No. 2426
Sınıf 6.1: UN No. 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 ve 3294
Sınıf 6.2: UN No. 2814 ve 2900
Sınıf 7: UN No. 2912 den 2919’a, 2977, 2978 ve 3321 den 3333’e
Sınıf 8: UN No. 2215 (MALEİK ANHİDRİT, ERİMİŞ)
Sınıf 9: UN No.2315, 3151, 3152 ve 3432 ve bu tür maddeleri 
           ve karışımları içeren aparat ve bu taşıma kategorisinde 
sınıflandırılan maddeler içeren, UN No. 2908 altında sınıflandırılanlar haricinde temizlenmemiş boş ambalajlar.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder