3 Kasım 2015 Salı

OSGB'lerin İSG-KATİP İşlemleri İle İlgili Önemli Duyurular

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü tarafından iki adet duyuru yayınlandı.

OSGB YETKİ BELGESİ MÜRACAATINDA BULUNACAKLAR
29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 16ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “OSGB’ler yetki belgesi almak amacıyla e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapar. E-devlet sisteminin iki günden fazla çalışmadığı durumlarda doğrudan veya posta yoluyla başvuru yapılabilir.” hükmü kapsamında OSGB yetki belgesi almak üzere Genel Müdürlüğümüze yapılacak müracaatlar 01/12/2015 tarihi itibarı ile e-devlet üzerinden yapılacaktır.
Duyuru Linki:
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=osgbbasvuru
 
OSGB İŞLEMLERİ HAKKINDA
29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında OSGB yetkisi alan kurumların;
- İlgili Yönetmeliğin 17nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince yapılacak plan değişikliği bildirimleri,
- İlgili Yönetmeliğin 12nci maddesinin 11nci fıkrası gereğince yapılacak kurucu ortaklık değişikliği bildirimleri,
- İlgili Yönetmeliğin 19ncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince OSGB’ler hizmet verdikleri işyerlerindeki çalışanlar ve işyeri ile sınırlı kalmak şartı ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü ölçüm ve analiz bildirimleri
10/11/2015 tarihi itibarı ile e-devlet üzerinden yapılacaktır.
Duyuru Linki:

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder