18 Şubat 2016 Perşembe

Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi

Yapılmış olan risk değerlendirmesinin tehlike sınıfına göre yenilenme periyodu;
•Az Tehlikeli işlerde 6 yılda bir,
•Tehlikeli işlerde 4 yılda bir,
•Çok Tehlikeli işlerde 2 yılda birdir.

Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.
a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder