25 Şubat 2016 Perşembe

Yeni Asansör Mevzuatları

Avrupa Birliğinin Yeni Asansör Yönetmeliği 2014/33/EU "Lifts Directive 2014/33/EU" 29.03.2014 tarihinde yayınlanmıştır.
Lifts Directive 2014/33/EU, Avrupa Birliğine üye devletlerde 20 Nisan 2016 tarihinde zorunlu olarak yürürlüğe giriyor. 

Lifts Directive 2014/33/EU İngilizce Linki: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0033&from=EN

Avrupa Birliğinin yeni Asansör Standartları;
EN 81-20, Avrupa Birliği için zorunlu yürürlüğe giriş tarihi, 31/08/2017
EN 81-50, Avrupa Birliği için zorunlu yürürlüğe giriş tarihi, 31/08/2017
Bu standartlar 30/10/2014 tarihinde Türk Standardı olarak kabul edilmiştir.
TS EN 81-20 Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsan ve eşyanın taşınması için asansörler - Bölüm 20: İnsan ve eşya asansörleri.
TS EN 81-50 Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları - Muayene ve deneyleri- Bölüm 50: Asansör bileşenlerinin tasarım kuralları, hesapları, muayeneleri ve deneyleri.
Asansör Yönetmeliği 2014/33/AB ile yeni bir kavramla karşılaşıyoruz.
Ekonomik aktörler: Asansör monte edeni, imalatçıyı, yetkili temsilciyi, ithalatçıyı ve distirübütörü ifade eder.
‘economic operators’ means the installer, the manufacturer, the authorised representative, the importer and the distributor.
Bu şekilde asansör sektöründeki aktörlerde yönetmelik kapsamına girmiştir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder