3 Mart 2016 Perşembe

Yıllık İSG Planı Örneği

PLANLAMA
YAPILACAK İŞ

Yeni işe giriş muayeneleri

Yeni işe girişler için oryantasyon ve İSG Temel Eğitimi

Yeni işe girişler için çalışma talimatlarının verilmesi
Ocak
Yıllık eğitim planına İSG eğitimlerinin girilmesi
Ocak
İSG hedeflerinin kontrolü ve yeni hedef belirlenmesi
Ocak
Kompresörün periyodik kontrolünün yapılması
Ocak
Acil durum tatbikatı yapılacak
Ocak
Yangın Eğitimi ve Tatbikatı
Şubat
Gerekli personele 3 temel testin yapılması
Şubat
Sağlık Raporlarının güncellenmesi
Mart
İSG-1 eğitimi ve sertifikalanması
Nisan
Acil Durum Ekiplerinin oluşturulması, eğitimi (50 kişiden fazla işyerleri, 50 kişiden azsa Destek Elemanı/Elemanları sorumludur.)
Nisan
Çalışan Temsilcisi ve Destek Elemanı eğitimi
Mayıs
İSG-2 eğitimi ve sertifikalanması
Haziran
Kaldırma ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılması
Ağustos
Yangın tüpleri periyodik kontrolü
Eylül
İSG-3 eğitimi ve sertifikalanması
Eylül
Elektrik tesisatı kontrolü
Eylül
Elektrik tesisatı topraklama ölçümünün yapılması
Eylül
Paratoner kontrolü
Ekim
Risk değerlendirmesi yapılması (gerekliyse)
Kasım
İSG-4 eğitimi ve sertifikalanması
Aralık
İlk yardım eğitimi ve ekiplerinin belirlenmesi
Aralık
Özlük dosyaları güncellenecek
Aralık
İş kazası bildirim formları ve kayıp zamanlar tutulacak
Aralık
Yıllık değerlendirme raporu hazırlanması

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder