1 Mart 2016 Salı

Ticari İşletme Türleri

1. Gerçek Kişiler
1.1. Gerçek Kişi Ticari İşletmeleri
1.2. Adi Ortaklık
2. Tüzel Kişiler
2.1. Şirketler

2.1.1. Anonim

2.1.1.1. Bakanlık iznine tabi olan AŞ'ler
2.1.1.2. Bakanlık iznine tabi olmayan AŞ'ler
2.1.1.3. AŞ statüsündeki İDT'ler
2.1.1.4. AŞ statüsündeki Diğer Kamu Ticari İşletmeleri
2.1.2. Limited
2.1.3. Kollektif
2.1.4. Komandit
2.1.5. Paylı Komandit
2.1.6. Kooperatif

2.1.6.1. Kooperatif Birlikleri
2.2. Yabancı Şirketin Türkiye Merkez Şubesi
2.3. Kamuya Ait Ticari İşletmeler

2.3.1. Kamu İktisadi Kuruluşları
2.3.2. İktisadi Devlet Teşekkülleri
2.3.3. Müesseseler
2.3.4. Diğer Kamu Ticari İşletmeleri
3. Tüzel Kişiliği Olmayan Ticari İşletmeler
3.1. İktisadi İşletmeler

3.1.1. Vakıf İktisadi İşletmesi
3.1.2. Dernek İktisadi İşletmesi
3.1.3. Diğer İktisadi İşletmeler
3.2. Donatma İştiraki
3.3. Ortaklık

Ticari işletme türlerini gösteren link:
http://www.tobb.org.tr/TurkiyeTicaretSicilGazetesi/Sayfalar/TicariIsletmeTipleri.html

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder