12 Mayıs 2016 Perşembe

Kanserojen Maddelerin Gruplandırılması

Dünya Sağlık Örgütünün bir parçası olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı kanserojen maddeleri 4 grupta sınıflandırmıştır.
Grup  1. Kesin  kanserojen  maddeler  (definitely  carcinogenic  substances): İnsanda  kanser  yaptığı  kesin  olarak kanıtlanmış maddelerdir. Örneğin asbest, benzen, tütün içmek ve pasif içiciliği, X ve gama radyasyonu gibi.
Grup  2A. Muhtemel  kanserojen  maddeler  (probably  carcinogenic  substances): Bu gruptaki maddelerin kanser yapıcı özellikleri kesin olmamakla birlikte, kanserojenlik yönünden güçlü kanıtların varlığı söz konusudur.
Grup  2B. Olası  kanserojen  maddeler  (possibly  carcinogenic  substances):  Bu maddelerle ilgili olarak kanser yapıcı özellik bakımından yeterli kanıt yoktur, ancak bu konuda zayıf bazı ip uçları vardır.
Grup  3. İnsanlarda kanserojenliği sınıflandırılamayan  maddeler (Unclassifiable as to carcinogenicity in humans):  Bu  maddelerin  kanser oluşundaki etkileri açık değildir. Bazı çalışmalarda zayıf bilgiler elde edilmekle birlikte bu konudaki bilgiler çelişkilidir.
Grup  4: İnsanlarda  kanserojen olasılığı olmayan  maddeler  (probably  not  carcinogenic to humans):  Çalışmalar  sonucunda  insanda  kanser  meydana  getirme  özelliği bakımından herhangi kanıt bulunamamış olan maddeler bu grupta yer almaktadır.

http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/generalinformationaboutcarcinogens/known-and-probable-human-carcinogens

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder