22 Nisan 2016 Cuma

İş Ekipmanlarında Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişilerin Bildiriminin Ertelenmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Duyurusu
Bilindiği üzere 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi gereği 25.04.2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi” başlıklı 13 üncü maddesi bağlamında hazırlanmaya başlanan kayıt sistemi, yargı süreci sebebiyle tamamlanamamış olup, ilgili maddenin yürürlüğe giriş süresinin ertelenmesi için Yönetmelik değişikliği çalışması yapılmaktadır. Bu güne kadar olduğu gibi periyodik iş ekipmanlarında periyodik kontrol yapacaklarda kayıt zorunluluğu aranmayacak olup, erteleme süresince periyodik kontrol raporlarında da kayıt numarasına yer verilmesine gerek yoktur.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder