15 Temmuz 2016 Cuma

İSG-KATİP İşlemleri İle İlgili Duyuru - 02/07/2016

T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Duyurusuna göre;
01/07/2016 tarihi itibariyle işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu bulunan;
- Kamu Kurumları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Kuruluşlar (üniversiteler, odalar, sandıklar, bankalar vb.) sözleşme veya görevlendirme onaylarını,
- 10 ‘dan Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri taahhütnameyi,
İSG-KATİP üzerinden yapmaları mümkün olmadığından, bahse konu veri tabanında gerekli düzenlemeler tamamlanıp internet sitesinden ilan edilinceye kadar imza altına alarak gerektiğinde Bakanlığın istemesi halinde iletilebilecek şekilde işyerinde muhafaza etmeleri gerekmektedir.

Linki: http://www3.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=kamu_duyuru_1_7_2016

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder