15 Temmuz 2016 Cuma

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) - 29/06/2016

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) 29 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.
15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) ve 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni Asansör Yönetmeliğine özetle bakarsak;
İktisadi İşletmesi olarak tanımlanan; Asansör monte eden, imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcı yükümlülükleri ayrı ayrı ifade edilmiş.
Uygunluk değerlendirme işlemlerinde (modüllerde) değişiklikler yapılmış.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yetkili Kuruluş olarak tanımlanmış ve sorumlulukları detaylı olarak ifade edilmiş.
Onaylanmış kuruluş işlemlerine yönelik daha fazla detay ilave edilmiş.
Risk taşıyan asansörler veya asansör güvenlik aksamlarına yönelik öncelikli düzeltici önlemlerin alınması, yapılmaması durumunda;
- Asansörün piyasaya arzını kısıtlama veya yasaklama ya da kullanımını engelleme veya geri çağırma olmak üzere tüm tedbirler
- Asansör güvenlik aksamının piyasada bulunmasını kısıtlama veya yasaklama ya da piyasadan çekme veya geri çağırma olmak üzere tüm tedbirler
olarak ifade edilmiştir.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder