25 Temmuz 2016 Pazartesi

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 23/07/2016

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Yönetmelik değişikliği ile “Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi” maddesi 25.04.2017'de yürürlülüğe girecektir.
Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilere Teknik Öğretmenlerde ilave edilmiştir.
 
Bazı değişiklikler şu şekildedir:
"MADDE 1 - 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “mühendis,” ibaresinden sonra gelmek üzere “teknik öğretmen,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) 25/4/2017 tarihine kadar periyodik kontrol raporunda kayıt numarası aranmaz.”
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) 13 üncü maddesi 25/4/2017 tarihinde,”
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin EK-Il’sinin 4.3.2 nci bendinde yer alan “yapı işlerinde inşaat mühendisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “inşaat veya yapı eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmen,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin EK-ll’sinin 4.3.6 ncı bendinde yer alan “görevli inşaat mühendisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “inşaat veya yapı eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmen,” ibaresi eklenmiştir."

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder