12 Ekim 2016 Çarşamba

İSGİP Rehberleri

İSGÜM - İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı İSGİP Türkiye İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanmış rehberlere aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://www.isgum.gov.tr/Default.aspx?lnk=224

Sektörlere göre rehberler şu şekildedir:
İnşaat Sektörü Dokümanları
1. KOBİ’ler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İnşaat Sektörü
2. Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri: İnşaat Sektörü

Metal Sektörü Dokümanları
1. KOBİ’ler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Metal Sektörü
2. Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri: Metal Sektörü

Maden Sektörü Dokümanları
1. KOBİ’ler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Maden Sektörü
2. Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri: Maden Sektörü: Mermer
3. Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri: Maden Sektörü: Kömür

İş Sağlığı Dokümanları
1. Meslek Hastalıkları ve İş ile İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi
2. Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi

Avrupa Birliği’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları
Proje İçi Semineri - İşyeri Risk Değerlendirmesi İçin Prosedürler ve Araçlar – H. Laitinen
Eskişehir Toplantısı - Antero VAHAPASSI’nin Eskişehir İmza Töreni ve Çalıştayında Yaptığı Sunum

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder