7 Eylül 2016 Çarşamba

Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için erteleme

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 38inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde ki değişiklik 07.09.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 
"MADDE 71 - 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "1/7/2016" ibaresi "1/7/2017" şeklinde değiştirilmiştir."

Maddenin yeni şekli şu şekildedir:
"1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer."

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder