29 Aralık 2016 Perşembe

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Kapsamındaki Meslekler

MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)'na göre;

Belge zorunluluğu 01/01/2017 tarihinde başlayacak meslekler;
S.No Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı
1 11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı
2 12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı
3 12UY0055-3 Alçı Sıva Uygulayıcısı
4 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı
5 10UY0003-3 Bacacı
6 10UY0003-4 Bacacı
7 11UY0012-3 Betonarme Demircisi
8 12UY0049-3 Betoncu
9 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı
10 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı
11 12UY0042-4 Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli
12 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı
13 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli
14 11UY0030-4 Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü
15 11UY0034-3 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı
16 11UY0034-4 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı
17 12UY0048-3 Duvarcı
18 11UY0013-3 Endüstriyel Boru Montajcısı
19 12UY0080-4 Hidrolik - Pnömatikçi
20 12UY0080-5 Hidrolik - Pnömatikçi
21 12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı
22 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli
23 11UY0023-3 İnşaat Boyacısı
24 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı
25 11UY0016-4 Kaynak Operatörü
26 10UY0002-3 Makine Bakımcı
27 10UY0002-4 Makine Bakımcı
28 10UY0002-5 Makine Bakımcı
29 11UY0020-5 Otomotiv Elektromekanikçisi
30 11UY0021-4 Otomotiv Mekanikçisi
31 11UY0007-3 Otomotiv Montajcısı
32 12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı
33 12UY0050-3 Panel Kalıpçı
34 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı
35 12UY0051-3 Seramik Karo Kaplamacısı
36 12UY0059-3 Ses Yalıtımcısı
37 11UY0024-3 Sıvacı
38 12UY0058-3 Su Yalıtımcısı
39 11UY0025-3 Tünel Kalıpçı
40 12UY0060-3 Yangın Yalıtımcısı

Belge zorunluluğu 25/03/2017 tarihinde başlayacak meslekler;
S.No Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı
1 12UY0092-3 Asansör Bakım Ve Onarımcısı
2 12UY0092-4 Asansör Bakım Ve Onarımcısı
3 12UY0091-3 Asansör Montajcısı
4 12UY0091-4 Asansör Montajcısı
5 12UY0082-4 CNC Programcısı
6 12UY0082-5 CNC Programcısı
7 12UY0085-3 Metal Sac İşlemeci
8 12UY0085-4 Metal Sac İşlemeci


3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.
Ayrıntılı bilgi için:

Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği madde 14'de özel bir durum oluşmuştur. Buna göre;
"(4) Teknik bakım personelinin;
a) İki yıllık meslek yüksekokullarının makine, elektrik, elektronik, mekatronik, otomasyon, elektromekanik taşıyıcılar veya raylı sistemler bölümlerinden mezun olmaları veya,
b) Endüstri meslek liselerinin asansör, elektrik, elektronik, makine veya mekatronik bölümlerinden mezun olmaları veya,
c) Endüstri meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmamaları hâlinde görev ve sorumluluklarına göre yasal ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmaları,
gerekir.
(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan teknik bakım personelinin, 27/4/2012 tarihli ve 28276 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ kapsamında düzenlenmiş olan bakım ve onarım sertifikasına sahip olmaları gerekir."
Buna göre asansör yetkili servisindeki en az iki teknik bakım personeli bu madde koşulunu sağlamalıdır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder