28 Nisan 2017 Cuma

İş Ekipmanlarında Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Bildirimi Konulu Duyuru

İSGGM Duyurusu:
Bilindiği üzere “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 24/4/2017 tarihli 30047 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gerçekleştirilen değişiklikle aşağıda belirtilen hususlara ilişkin düzenlemeye gidilmiştir:
Elektronik ortamda kayıtların alınması sürecinde yeni doğacak ihtiyaçların daha etkin ve hızlı karşılanması amacıyla, kayıt için istenecek bilgiler ile elektronik kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile belirlenecektir. 
Halihazırda mevcut Yönetmelikte yer alan ve periyodik kontrol yapacak kişilere eğitim alma, periyodik kontrol yapacak kuruluşlara ise hizmet yeterliliği belgesi alma veya akredite alma zorunluluğu getirme yetkisi; Bakanlıkça çıkartılacak Tebliğ ile belirlenen iş ekipmanlarına getirilecektir. Bununla birlikte Bakanlığımız ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında gerçekleştirilen ortak çalışmalar kapsamında hazırlanacak kontrol listeleri, eğitim içerikleri ve benzeri çıktıların Tebliğ ile düzenlenmesine yetki alınmıştır. Bu aşamada Tebliğ yayımlanana kadar elektronik ortamda kayıt, eğitim, akreditasyon zorunluluğu bulunmayıp mevcut uygulama devam edecektir.

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğine atıf yapılmıştır. Asansörlerde periyodik kontrol yapan kişilerin, Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırma zorunluluğundan muaf olduğu belirtilmiştir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder