21 Nisan 2017 Cuma

TMGD Olabilme Şartları Değişti

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.
Tebliğ’e göre;
(1) TMGD olabilmek için;
a) Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,
b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına ilişkin beyanda bulunmak,
c) TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans diplomasına sahip olmak ve bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,
gerekir.”
GEÇİCİ MADDE 2
(6) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce TMGD olan kişiler ile TMGD eğitimi almış kişiler de bu Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki şartlar aranmaz.
Link: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170419-10.htm

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder