İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İSG Hizmetleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İSG Hizmetleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Şubat 2024 Çarşamba

6 Adet Yönetmelikte Değişiklik

4 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete ile 6 adet yönetmelikte değişiklik yapıldı:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Linki

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240204-1.htm

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Linki

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240204-2.htm

İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Linki

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240204-3.htm

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Linki

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240204-4.htm

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Linki

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240204-5.htm

İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Linki

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240204-6.htm

22 Mayıs 2018 Salı

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Değişiklik, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin; 50'den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinde, Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla,  işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilecek olmasına yönelik düzenlemeleri içermektedir.

Bilindiği üzere;
4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç, Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 6331 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi 31.12.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180521-1.htm

Değişiklikleri işlenmiş hali:
Linki: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20857&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch