20 Ekim 2018 Cumartesi

Tıbbi veya Klinik Atıkların Taşınması (UN 3291)

Kategori A'daki bulaşıcı maddeleri içeren tıbbi veya klinik atıklar, uygun olduğu üzere UN No. 2814 veya UN No. 2900 kaydına atanır. Kategori B'deki bulaşıcı maddeleri içeren tıbbi veya klinik atıklar, UN No. 3291 kaydına atanır. (18 01 03'e ve  18 02 02'ye atanan tıbbi veya klinik atıklar)

UN No. 3291 atıkları, paketleme grubu II'ye ait katılar için test edilmiş ve ADR’ye uygun işaretlenmiş olan UN tip testine tabi tutulmuş ve onaylı mühürlü sızdırmaz plastik torbalar içerisinde, kapalı dökme yük konteynerlerinde saklanacaktır.

Sivri nesneler içeren UN No. 3291 atıkları, P621, IBC620 veya LP621 paketleme talimatları hükümlerini karşılayan UN tip testine tabi tutulmuş ve onaylanmış sert ambalajlarda taşınabilir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder