İBYS etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İBYS etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

9 Kasım 2019 Cumartesi

Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Sıkça Sorulan Sorular


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinde, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak 133 sorudan oluşan Sıkça Sorulan Sorular ve cevapları yer almaktadır.
Linki:

4. Soru İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri nelerdir?
İşverenin genel yükümlülükleri, Kanunun özellikle 4 üncü maddesinde düzenlenmiş olup 6331 sayılı Kanun; 30.12.2012 tarihinden itibaren bütün işverenlere aşağıda özetlenen yükümlülükleri getirmiştir:
İşyerinde risk değerlendirmesi yapılması,
Acil durum planlarının hazırlanması, yangınla mücadele ve ilk yardım çalışmalarının yapılması,
Tahliye planının yapılması,
İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminin yapılması,
Sağlık gözetiminin gerçekleştirilmesi,
Çalışanların bilgilendirilmesi,
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi,
Çalışan temsilcisinin/temsilcilerinin görevlendirilmesi,
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması,
Diğer işverenler ile İSG çalışmalarında koordinasyonun sağlanması.

98. Soru İşveren olarak İBYS - bilgi yönetim sistemine dair sorumluluklarım nelerdir?
Hizmet alan işveren ne yapmalı?
İSG Hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüğünü Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden (OSGB veya TSMB) alarak yerine getiren işverenler İSG yazılımı almakla yükümlü değillerdir. Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmetini aldıkları birimlerce yetkili bir yazılımın kullanılmakta olduğunun işverenlerce teyit edilmesi önem arz etmektedir. İşveren dilerse kendi temin edeceği tescilli bir yazılımı kullanabilecektir.
Görevlendirme yapan işveren ne yapmalı?
İSG Hizmetlerine ilişkin yükümlülüğün işyerinde uygun nitelikteki çalışanlar arasından görevlendirilmesi suretiyle yerine getirildiği durumlarda; işverenin, görevlendirdiği kişilerin 01.07.2018 tarihine kadar tescil edilmiş bir İSG yazılımı kullandığını teyit etmesi gerekmektedir.

Mesleki eğitimler, iş ekipmanlarının periyodik kontrolü, ortam ölçümleri vb. konularda sıkça sorulan sorularda yer almaktadır.