İnsan Bünyesine Etkisine Göre Gaz Sınıfları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İnsan Bünyesine Etkisine Göre Gaz Sınıfları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

15 Kasım 2013 Cuma

İnsan Bünyesine Etkisine Göre Gaz Sınıfları

Basit Boğucu Gazlar
Normal şartlarda kimyasal olarak boğucu değildirler. Fakat ortamda çok yoğun bulunmaları durumunda havadaki oksijenin yerini alarak oksijenin daha az solunmasına sebep ol­duklarından, oksijen yetersizliği sebebi ile boğulmalara sebep olabilirler.
Örneğin; Azot, Karbondioksit, metan, Etan, Propan, Hidrojen

Kimyasal Boğucu Gazlar
Kimyasal özellikler sebebi ile solunum ve dolaşımı en­gelleyerek etkili olan gazlardır.
Örneğin; Karbon monoksit, Hidrojen siyanür, Hidrojen sülfür

Tahriş Yapan Gazlar
Asidik özellikleri ve suda çözünürlükleri sebebiyle, so­lunum sistemleri üzerinde tahriş edici etki gösterirler. Özellikle üst solunum yollarında, gözlerde, deride çeşitli derecelerde tahrişe neden olabilirle.
Örneğin; Amonyak, Klor, Azot dioksit, Kükürt dioksit, Ozon

Sistemik Zehir Etkisi Gösteren Gazlar
Vücudun belirli sistemleri üzerinde toksik etki yapan gaz ve buharlardır. 
Örneğin; Asrin, Fosfin, Stibin