Gaz Tüpleri Uyarı Etiketleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Gaz Tüpleri Uyarı Etiketleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

4 Kasım 2013 Pazartesi

TS EN ISO 7225 Gaz Tüpleri Uyarı Etiketleri

TS EN ISO 7225 Gaz Tüpleri - Uyarı Etiketleri
Kapsam: Bu standard, içerisinde tek bir gaz veya gaz karışımı bulunan münferit gaz tüplerinde kullanımı tasarlanan uyarı etiketlerinin tasarımını, üzerinde bulunması gerekli bilgileri (örneğin, tehlike sembolleri ve uyarı yazıları) ve uygulanmasını kapsar. Tüp demetlerindeki tüpler ve tüp demeti için kullanılan etiketler bu standardın kapsamında değildir.
Uyarı etiketleri, aşağıda belirtildiği gibi, iki bileşenden oluşur:
Baklava biçimli parça veya parçalar, örneğin; bir asıl tehlike işareti etiketi veya iki veya üç tehlikenin belirtilmesi gerektiği durumlarda  bir veya iki yardımcı tehlike işareti etiketi.