Yangın Sınıfları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Yangın Sınıfları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

6 Kasım 2013 Çarşamba

Yangın Sınıfları

TS EN 2 ve TS EN 2/A1'e göre Yangın Sınıfları
Sınıf A: Yanmanın, normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü, genellikle organik esaslı katı madde yangınları,
Sınıf B: Sıvılar veya sıvılaşabilir katılar ile ilgili yangınlar,
Sınıf C: Gaz yangınları,
Sınıf D: Metal yangınları,
Sınıf F: Pişirme gereçlerindeki pişirme ortamı (bitkisel veya hayvansal sıvı ve katı yağlar) yangınları.

A SINIFI Yangınlar: Organik kökenli (Katı) madde yangınları.
Bu malzemeler genellikle karbon bileşikleri olan organik yapıda malzemelerdir ve yanmaları sonucunda karlaşma ve kül meydana gelir.
- Ahşap, Kömür, Kâğıt, Ot, Selüloz
- Kauçuk, Tekstil Ürünleri, Plastik v.s.
A SINIFI Yangınlar, soğutucu etki yaratan maddeler ile müdahale edilmek sureti ile SOĞUTULARAK söndürülür.

B SINIFI Yangınlar: Sıvı yanıcı madde (Akaryakıt) yangınları.
Su ile karışanlar ile karışmayanlar olmak üzere iki sınıfa ayrılır.
- Benzin, Benzol, Mazot, Fuel-Oil, Madeni Yağlar,
- Vernik, Boya, Tiner, Alkol, Parafin, Aseton, Asfalt, Tutkal v.s.
B Sınıfı Yangınlar, yanan madde ile oksijen teması kesilerek BOĞMA sureti ile söndürülür.

C SINIFI Yangınlar: Gaz halindeki yanıcı madde yangınları.
Yanıcı gaz ve basınç altında sıvılaştırılmış gaz haldeki maddelerin yangınlarıdır.
- Doğal ve Üretilmiş Gazlar, Metan, Hidrojen, Asetilen
- LPG, Propan Doğal Gaz 
C Sınıfı Yangınlar, genel kural olarak, gaz yangınlarında, yangın kaynağı kesilerek ve soğutma işlemi yapılarak söndürülür.

D SINIFI Yangınlar: Hafif Metal Yangınları 
- Titanyum, Magnezyum, Alüminyum,
- Uranyum, Fosfor, Sodyum 
D Sınıf Yangınlar, özel amaçla üretilmiş D sınıfı Kuru Toz ile söndürülür.

F SINIFI Yangınlar: Yağ Tavası Yangınları
F Sınıfı yangınlar bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınlarını kapsar. Sulu Kimyasal  söndürücüler ya da toz söndürücüler ile söndürülür.
"ASLA SU İLE SÖNDÜRMEYİNİZ. AKSİ HALDE PARLAMA VE PATLAMA OLUR"


E Sınıfı (Elektrik) yangını tanımlaması TS EN 2 ve TS EN 2/A1’de yer almaz.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre;

Yangın türü: Yanmakta olan maddeye göre; 
1) A sınıfı yangınlar: Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı maddeler yangınını,
2) B sınıfı yangınlar: Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi yanıcı sıvı maddeler yangınını,
3) C sınıfı yangınlar: Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz maddeler yangınını,
4) D sınıfı yangınlar: Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangınını ifade eder.