28 Ekim 2013 Pazartesi

TS 18001 YGG Girdi ve Çıktıları

TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri - Şartlar Standardının Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) maddesine göre;

Yönetimin gözden geçirmesinin girdileri aşağıdakileri içermelidir:
a) İç tetkiklerin ve uygulanabilen yasal şartlara ve kuruluşun uymayı taahhüt ettiği diğer şartlara uygunluğun değerlendirilmesinin sonuçları,
b) Katılım ve danışma sonuçları,
c) Kuruluş dışındaki ilgili taraflarla yapılan iletişim, şikayetler dâhil,
d) Kuruluşun İSG performansı,
e) Hedeflere ulaşılma derecesi,
f) Olay araştırmalarının, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu,
g) Önceki yönetim gözden geçirmelerinin takip işlemleri,
h) İSG ile ilgili olarak değişen şartlar, İSG ile ilgili yasal ve diğer şartlar dâhil,
i) İyileştirme tavsiyeleri.

Yönetimin gözden geçirmesinin çıktıları kuruluşun sürekli iyileştirme taahhüdüne uygun olmalı ve aşağıdakilere ilişkin kararları ve işlemleri kapsamalıdır:
a) İSG performansı,
b) İSG politikası ve hedefleri,
c) Kaynaklar,
d) İSG yönetim sisteminin diğer elemanları.

Standartların güncelliklerini Türk Standartları Enstitüsünden sorgulayabilirsiniz.
https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/StandardAra.aspx

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder