31 Ekim 2013 Perşembe

Uygunluk Değerlendirme Modülleri

Uygunluk Değerlendirme Modülleri

Modül A
Üretimin dahili kontrolü
Internal control of production
Modül B
AT tip incelemesi
EC type-examination
Modül C
Tipe uygunluk
Conformity to type
Modül D
Üretim sürecinin kalite güvencesi
Production quality assurance
Modül E
Ürün kalite güvencesi
Product quality assurance
Modül F
Ürün doğrulaması
Product verification
Modül G
Birim doğrulaması
Unit verification
Modül H
Tam kalite güvencesi
Full quality assuranceModül A- Üretici, ürünün ilgili direktiflere (yönetmeliklere) uygunluğunu beyan eder, tasarım, üretim ve kullanımını açıklayan teknik dokümanları hazırlar. Onaylanmış kuruluşa ihtiyaç yoktur. Yüksek risk grubuna giren ürünlerde uygulanmaz.

Modül B- Bu modül tek başına kullanılmaz. Onaylanmış kuruluş, ürün örneğini ilgili direktif doğrultusunda test eder. AT Tip İnceleme belgesi onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenir. Modül C, D, E veya F ile kullanılır.

Modül C- Bu modül tek başına yeterli değildir, Modül B’den sonraki bir aşamayı temsil eder. Üretici nihai ürünün Modül B ye göre düzenlenen AT Tip İnceleme belgesinde tanımlanan tipe uygunluğunu sağlar. Üretici ürününe CE işareti iliştirir ve uygunluk beyanında bulunur. Onaylanmış kuruluş işlemi gerektirmez.

Modül D- Bu modül tek başına yeterli değildir, Modül B’den sonraki bir aşamayı temsil eder. Üretim sürecine yönelik bir kalite yönetim sistemi kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından gerçekleştirilir. Eski EN ISO 9002 standardı temellidir.

Modül E- Bu modül tek başına yeterli değildir, Modül B’den sonraki bir aşamayı temsil eder. Son kontrol ve testleri içeren bir kalite yönetim sistemi kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından gerçekleştirilir. Eski EN ISO 9003 standardı temellidir.

Modül F- Bu modül tek başına yeterli değildir, Modül B’den sonraki bir aşamayı temsil eder. Onaylanmış kuruluş, ürünün B Modülüne uygun AT Tip İnceleme Belgesindeki  tanımlara uygunluğunu kontrol eder. 

Modül G- Tasarım ve üretim aşamalarını kapsar. Her bir ürün, uygunluk belgesi düzenleyen bir onaylanmış kuruluş tarafından incelenir.

Modül H- Tasarım ve üretim aşamalarını kapsar. Üretici, sorumlu bir onaylanmış kuruluşun kontrolünde; tasarım, üretim, nihai ürün denetimi ve testi için kalite yönetim sistemi uygular. EN ISO 9001 standardı temellidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder