1 Kasım 2013 Cuma

89/391/EEC Çerçeve Direktif ve 6331

Avrupa Birliği’nin 12 Haziran 1989 tarihli ve 89/391/EEC sayılı Çerçeve Direktifi (measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work) ve iş sağlığı ve güvenliği alanında kabul ettiğimiz 155 (155 No'lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme) ve 161 (161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme ) sayılı ILO Sözleşmelerine göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder