2 Ekim 2017 Pazartesi

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt Ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ Yayınlandı

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt Ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ 1 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.
Tebliğ yayımı tarihinden itibaren bir ay sonra yürürlüğe girer.
Pilot uygulama öncelikle Eskişehir ve Kırıkkale illerinde uygulanır ve bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az bir yıl devam eder.
Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, 8 inci madde (Elektronik ortama kayıt için istenecek bilgiler) kapsamında istenen bilgileri EKİPNET sistemi üzerinden kayıt yaptırır.
Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilere eğitim alma yükümlülüğü tamamlanıncaya kadar geçici kayıt numarası verilir.
Geçici kayıt numarası alanlar, 11 inci maddede (Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin eğitimi) belirtilen eğitimleri başarılı olarak tamamlamaları halinde kayıt numarası almaya hak kazanır.
Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması zorunludur.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder