İş Ekipmanları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İş Ekipmanları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7 Şubat 2024 Çarşamba

6 Adet Yönetmelikte Değişiklik

4 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete ile 6 adet yönetmelikte değişiklik yapıldı:

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Linki

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240204-1.htm

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Linki

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240204-2.htm

İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Linki

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240204-3.htm

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Linki

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240204-4.htm

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Linki

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240204-5.htm

İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Linki

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240204-6.htm

30 Mayıs 2023 Salı

İlave İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları Neler Olabilir?

İş sağlığı ve güvenliği eğitim konuları, "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"'te Ek 1'de tanımlanmıştır. 

İlave iş sağlığı ve güvenliği eğitim konuları neler olabilir?

1- Çalışanın talimatlara uymaması, kişisel koruyucu donanımlarını doğru kullanmaması ve bakımını yapmaması durumunda işverence uygulanabilecek yaptırımlar,

2- EKED (Etiketle Kilitle Emniyete al Dene) / LOTO (Lock Out Tag Out) / LOTOTO (Lock Out Tag Out Try Out) bilgilendirme,

3- ATEX yönetmelikleri, exproof, çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması,

4- Çalışma izin prosedürleri / iş izin sistemi,

5- Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili Uluslararası Sözleşmeler (ADR, RID, ADN, IMDG, IATA),

6- İş ekipmanlarının bakımı ve periyodik kontrolü kavramları, ilgili standart ve yönetmelikler,

7- IP (Ingress Protection Rating) koruma sınıfları,

8- Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılacak ekipmanlar nasıl seçilmeli ve alınacak güvenlik tedbirleri neler olmalı,

9- Yüksek risk grubunda bulunan ekipmanlara ait yönetmelikler, CE uygunluk işareti, AT uygunluk beyanı.

10- Topraklama sistemlerine (TN, TT, IT) göre kaçak akım rölesi (artık akım anahtarı), gövde koruma topraklaması seçimi,

11- AFAD ikaz ve alarm işaretleri.

Eklemek istediğiniz konuları yorumlara belirtebilirsiniz? Sizce başka neler olmalı?

24 Ağustos 2022 Çarşamba

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolünde Hangi Ekipmanlar Yer Almalı?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre iş ekipmanlarının periyodik kontrolünde, hangi ekipmanlar yer almalı sorusunu yönetmelik maddelerine bakarak özetleyelim.

Ek III madde 2. Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları şu şekildedir:

2.1. Basınçlı kap ve tesisatlar
 • Buhar ve kızgın su kazanları
 • Isıtma (Kalorifer, sıcak su ve benzeri) kazanları
 • Kızgın yağ kazanları
 • Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü)
 • Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı)
 • Basınçlı hava ve gaz tankları
 • Kapalı genleşme tankları
 • Boyler ve akümülasyon tankları
 • Boyama makinaları (kazanları)
 • Kriyojenik tanklar
 • Buharlı pişirme kazanları
 • Otoklav
 • Atmosferik, bombeli yatay veya dikey silindirik, prizmatik, çelik veya termoplastik, açık veya kapalı tehlikeli sıvı depolama tankı
 • Atmosferik, dik, silindirik, yer üstü, çelik kaynaklı birleştirmeli, açık ya da kapalı tavanlı tehlikeli sıvı depolama tankları
 
 2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları
 • Kablolu taşıma tesisatları
 • Krenler (köprülü, portal, mobil, yükleyici, kule, kıyı ötesi, döner kollu ve benzeri)
 • Vinçler ve kaldırma teçhizatları (monoray, traksiyonel, çektirme, gerdirme ve benzeri)
 • Endüstriyel araçlar (forklift, transpalet, yük ve personel taşıyıcı, değişken erişimli araç, sipariş toplayıcı ve benzeri)
 • Araç kaldırma liftleri
 • Kaldırma tablaları
 • Sütunlu çalışma platformları
 • Asılı erişim donanımları
 • Yükseltilebilen seyyar iş platformları
 • İnşaat asansörleri
 • Eğimli yük taşıma tertibatları
 • Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları
 • Servis asansörleri
 • Kren asansörleri
 • Yük asansörleri
 • Manipülatörler
 • Uçak yer destek donanımları
 • Yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar
 • Yapı iskeleleri
 • Mobil erişim ve çalışma kuleleri (seyyar iskeleler)
 • Sürekli taşıma donanımları (konveyörler)
 • Kaldırma aksesuarları ve taşıyıcılar (sapanlar, kıskaçlar, vakum kaldırıcı, manyetik kaldırıcı ve benzeri)
 
2.3. Tesisatlar
 • Elektrik tesisatı ve topraklama tesisatı
 • Yıldırımdan korunma tesisatı (kafes sistemi, hava sonlandırma çubuğu, doğal hava sonlandırma bileşenleri, paratoner ve benzeri)
 • Akümülatör
 • Transformatör
 • Jeneratör
 • Katodik koruma tesisatı
 • Yangın söndürme sistemleri, otomatik yağmurlama sistemleri, otomatik gazlı söndürme sistemleri, mutfak davlumbaz söndürme sistemleri (yangın su deposu, yangın pompa dairesi ve yangın pompaları performans testleri, sabit boru tesisatı, sprinkler sistemi, yangın dolapları, hidrant sistemi ve benzeri)
 • Portatif yangın söndürücüler (yangın söndürme cihazları)
 • Kaçış yolu basınçlandırma sistemleri ve duman tahliye sistemleri
 • Yangın algılama ve uyarı sistemleri
 • Havalandırma ve klima tesisatı
 
2.4. Tezgâhlar
 • Mekanik presler
 • Hidrolik presler
 • Hidrolik abkant presler
 • Pnömatik presler
 • Torna tezgahları
 • Ağaç işleme tezgahları
 • Freze tezgahları
 • Soğuk metal testereleri
 • Hareketsiz taşlama makineleri
 • Şerit testere (ağaç işleme makinaları)
 • İşleme merkezleri
 • Şerit testere (gıda işleme makineleri)
 • Delme makinaları
 • Giyotin makaslar
 • Transfer tipi ve özel amaçlı tezgâhlar
 
2.5. Endüstriyel raf ve kapılar
 • Endüstriyel raflar
 • Endüstriyel kapılar
 
2.6. İş makineleri
 • Sondaj makinaları
 • Çekici dozerler
 • Yükleyiciler
 • Kazıcı yükleyiciler
 • Hidrolik kazıcılar
 • Damperli kamyonlar
 • Skreyperler
 • Greyderler
 • Boru döşeyiciler
 • Trençerler
 • Toprak ve çöp sıkıştırıcılar
 • Halatlı kazıcılar
 • Yol düzeltme makinaları
 • Zemin stabilize makinaları
 • Zemin sıkıştırma makinaları
 • Asfaltlama makinaları 
 • Beton ve harç için taşıma - püskürtme ve yerleştirme makineleri (beton pompası)


24 Şubat 2022 Perşembe

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 18 Şubat 2022

18 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazetede İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

“d) EKİPNET: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kişi, iş ve işlemlerin elektronik ortamda kayıt ve bildirimi ile veri doğrulaması amacıyla kullanılan ve e-Devlet kapısı üzerinden çalışan programı,”

“İş ekipmanlarının kayıt altına alınması

MADDE 13/A – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan iş ekipmanlarının kayıt altına alınarak takip edilebilmesine dair endüstriyel kimliklendirme zorunluluğu getirmeye, izleme ve takip, bildirim ve elektronik kayıt ile hangi ekipmanların kimliklendirileceğini belirlemeye yönelik usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.” 

Linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220218-1.htm

Yönetmeliğin değişiklikleri işlenmiş hali: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18318&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

EKİPNET

https://isekipman.ailevecalisma.gov.tr/

Periyodik Kontrol Yapmaya Yetkili Kişiler

https://isekipmanlari.isgum.gov.tr/detay.aspx?d=12

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171001-6.htm


1 Ocak 2019 Salı

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Genel düzenlemelerle, Ek 5 “Yapı İşlerinde Kullanılan İş Ekipmanlarının Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları” ilave edilmiştir.

“(3) İşveren, özellikle birinci fıkranın uygulanmasına ve ilgili iş ekipmanlarının asgari sağlık ve güvenlik şartlarına ilişkin Ek-5’te yer alan hükümlere uymakla yükümlüdür.
(4) Ek-5'te düzenlenen iş ekipmanlarının standartlara uygunluk belgelendirmesini yapacak kuruluşlara akreditasyon zorunluluğu getirmeye Bakanlık yetkilidir.”2 Ekim 2017 Pazartesi

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt Ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ Yayınlandı

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt Ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ 1 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.
Tebliğ yayımı tarihinden itibaren bir ay sonra yürürlüğe girer.
Pilot uygulama öncelikle Eskişehir ve Kırıkkale illerinde uygulanır ve bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az bir yıl devam eder.
Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, 8 inci madde (Elektronik ortama kayıt için istenecek bilgiler) kapsamında istenen bilgileri EKİPNET sistemi üzerinden kayıt yaptırır.
Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilere eğitim alma yükümlülüğü tamamlanıncaya kadar geçici kayıt numarası verilir.
Geçici kayıt numarası alanlar, 11 inci maddede (Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin eğitimi) belirtilen eğitimleri başarılı olarak tamamlamaları halinde kayıt numarası almaya hak kazanır.
Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması zorunludur.