12 Temmuz 2023 Çarşamba

YSC Periyodik Kontrolü Kafa Karışıklığı Yapmış mıydı?

YSC (Yangın Söndürme Cihazlarının) Periyodik Kontrolü ile ilgili 1 nolu yönetmelikte belli meslek gruplarına yetki tanımlamasına karşın, aynı yönetmelikte kriter olarak 2 nolu yönetmeliğe atıf yapması, yönetmelikte belirtilen standardın iptal olması ve yerine TSE ISO/TS 11602-2 standardının geçmesi nedeniyle mevzuatı açıklamaya çalışırsak;

ADI

PERİYOT

PERİYOT

DAYANAĞI

AÇIKLAMA

Muayene

30 günde bir

TSE ISO/TS 11602-2

Çalışanlar tarafından gözle muayene

Kontrol

6 ayda bir

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

1 Nolu Yönetmeliğe göre;

Makine mühendisleri, makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri yetkili

Bakım

6 ay ila 1 yıl

Maksimum 1 yıl

TSE ISO/TS 11602-2

2 Nolu Yönetmeliğe göre;

Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

 

AÇIKLAMA:

1 nolu yönetmelik; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

"Tablo-3: Tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri

EKİPMAN ADI: Portatif yangın söndürücüler (yangın söndürme cihazları) 

PERİYODİK KONTROL DÖNEMİ (Azami Süre) (İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile): Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.): Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde gerçekleştirilir.

(TSE ISO/TS 11602-2 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.)"

"Madde 2.3.2’de yer verilenlerin dışında kalan ve Tablo-3’te belirtilen tüm tesisatların periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri, makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır."

 

2 nolu yönetmelik; Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

 

Taşınabilir söndürme tüpleri - Madde 99 Fıkra 7;

“(7) Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme tüplerinin altı ayda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yıl sonunda tozunun değiştirilmesi şarttır.

 

TSE ISO/TS 11602-2 Standardı;

"4.2 Muayene 4.2.1 Söndürücüler hizmete ilk alındığı zaman kontrol edilmeli ve sonrasında yaklaşık 30 günlük aralıklarla kontrol yapılmalıdır. Şartlar gerektirdiğinde, söndürücüler daha sık aralıklarla kontrol edilmelidir.

4.3.1 Genel Ek C’de belirtilenin dışında tüm söndürücüler aşağıda gösterildiği şekilde bakıma tabi tutulmalıdır. a) Yılda bir kereden fazla ancak altı aydan az olmayacak sürede,"

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder