İş Sağlığı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İş Sağlığı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

21 Ocak 2022 Cuma

Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

20 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede “Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır.

Yönetmeliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerinde çalışanların sağlık gözetimine yönelik; ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ve çalışan sağlığı merkezleri tarafından yapılacak tıbbi tetkiklere dair usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmelik, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ve çalışan sağlığı merkezleri ile bu yerlerde gerçekleştirilen tıbbi tetkikleri kapsamaktadır.

Yönetmelikle gezici iş sağlığı aracı ve sabit tıbbi tetkik mekânına ilişkin esaslar, gezici iş sağlığı aracı ve sabit tıbbi tetkik mekânına dair kurallar, tıbbi tetkiklere ait usul ve esaslar, başvuru ve çalışma izni işlemleri, denetim ve müeyyideler belirlenmiştir.

Linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220120-2.htm

19 Nisan 2020 Pazar

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2020

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.
“MADDE 1 – 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle işyeri hekimliği eğitim programının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye Bakanlık yetkilidir. Bu karar İSG-KATİP üzerinden ilân edilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle diğer sağlık personeli eğitim programının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye Bakanlık yetkilidir. Bu karar İSG-KATİP üzerinden ilân edilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.”
Linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200416-2.htm

14 Nisan 2020 Salı

Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili bazı sorular?

Risk grupları kimlerdir?
Sağlık çalışanları en yüksek risk grubundaki çalışanlardır. 
Hastalıktan en çok etkilenen kişiler ise;
60 yaş üstü olanlar,
Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar: kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet, kronik solunum yolu hastalığı, kanser gibi.

Nasıl bulaşır?
Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

Yakalanmamak için nelere dikkat etmeli?
El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
Sosyal mesafe korunmalıdır.
Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, MÜMKÜNSE KALABALIK YERLERE GİRİLMEMELİ, EĞER GİRMEK ZORUNDA KALINIYORSA AĞIZ VE BURUN KAPATILMALI, TIBBİ MASKE KULLANILMALIDIR.
Detaylı bilgi için; https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/

Sık kullanılan ve sürekli el değen yerlerin temizliği nasıl olmalı?
%10’luk Çamaşır suyu ile dezenfeksiyonun sağlanması yeterlidir. Farklı temizlik kimyasallarını sağlığınız için birbirine karıştırmayın.

Çevremdeki işyerleri nasıl önlem aldılar?
Marketlerde maske ve tek kullanımlık eldiven kullanılmaktadır. Kasa öncesi müşteri bekleme noktaları işaretlenmiştir. Bazı eczane ve lokantalarda siparişler müşterilere kapıdan teslim edilmektedir, içeri girişe izin veren işyerleri kasa öncesi sosyal mesafeyi koruyacak engel yerleştirmiştir. PTT ve Bankalara müşteriler maskeli ve teker teker alınmaktadır… bütün bu önlemler hepimizin sağlığı içindir.

Corona Danışma Hattı Alo 184’dür.
Sağlık Bakanlığı Psikososyal Destek Hat Bilgileri
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/destek-hat-bilgileri

Koronavirüs vakaları nerelerde var?
Sağlık Bakanlığının 7 Nisanda paylaştığı haritalar kullanılarak oluşturulan harita için; https://geomatic.org/koronavirus/

Koronavirüs hakkında araştırma süreçleri devam etmektedir, pandeminin durumuna göre kararlar alınmaktadır. Seyre uygun olarak hükümetimiz tarafından alınacak kararlar takip edilerek, uygulanmalıdır.

23 Mart 2020 Pazartesi

İşyerlerinde KORONAVİRÜSTEN (COVID-19) Korunma Tedbirleri Hakkında

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından İşyerlerinde KORONAVİRÜSTEN (COVID-19) Korunma Tedbirleri Hakkında duyuru yayınlanmıştır.
Bilgilendirme dokümanları şu şekildedir:
COVID-19 Önlemler
COVID-19 Tedbirler 1 
COVID-19 Tedbirler 2 
Alternatif linkler:
https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/40969/isyerlerinde-koronaviruse-covid-19-karsi-alinmasi-gereken-onlemler.pdf
https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/40965/covid-19-isyeri_bilgilendirme_afis-a4-boyutlu.pdf
https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/40968/covid-19-isyeri_korunma_tedbirleri_afis-a4-boyutlu.pdf

İşyerlerinde güvenlik tedbirlerini içeren bu dokümanların yemekhane, yatakhane ve lavabo gibi bölümler ile duyuru panoları gibi tüm çalışanların görebileceği yerlere asılması ve tüm çalışanlara konu hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususunda hassasiyet göstermeniz salgının yayılmasının önlenmesinde büyük önem arz etmektedir.
Servis ve toplu taşıma araçlarında
1. Servis ve toplu taşıma aracını kullanan çalışanlar araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca azaltmalıdır.
2. Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeni sık aralıklarla sağlanmalıdır.

Çalışma ortamında
3. Çalışanlar işe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklarla en az 20 saniye boyunca ellerini su ve sabunla yıkamalıdır.
4. Su ve sabuna erişimin mümkün olmadığı durumlarda alkol bazlı uygun el antiseptiği kullanılmalıdır.
5. Çalışanların İşyerlerine girişi sırasında kullanılan parmak okutma gibi ortak kullanım araçları kullanılmamalıdır.
6. Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkuluktan, musluk ve yemekhanelerde ortak kullanım araçlarında hijyen şartlarına azami uyulmalıdır.
7. İşyerlerinde görevli sağlık personeli tarafından çalışanlara uygulamalı etkin el yıkama eğitimleri verilmeli ve hijyen konusunda farkındalıkları arttırılmalıdır.
8. İşyeri personeli tokalaşma ve sarılma gibi fiziksel temastan kaçınmalıdır.
9. Ateş, öksürük, grip benzeri sağlık şikayeti olan işyeri personeli ile temastan kaçınılmalıdır.
10. Öksürük, ateş, yakın zamanda yurtdışına seyahat öyküsü ve herhangi bir şüpheli durumu bulunan çalışanlar, derhal işyeri sağlık personeline başvurmalı ve yurtdışından gelen çalışanların 14 gün kuralı doğrultusunda evden çalışması sağlanmalıdır.
11. İşyeri belirli aralıklarla havalandırılmalıdır.
12. Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile kapatılmalı, mendil kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafı kullanılmalıdır. Eller yüz bölgesine temas ettirilmemelidir.
13. Bağışıklık sistemi hastalığı, diabet, kalp ve akciğer hastalığı gibi kronik hastalığı olan çalışanlar, zayıf bağışıklık sistemine sahip olan çalışanlar, yaşlı çalışanlar gibi riskli gruplar korunmalıdır.
14. Enfekte olan kişilerle doğrudan temas veya kontaminasyon riski bulunan çalışma ortamlarında uygun solunum koruyucu (EN-149/FFP2 veya FFP3) maskeler kullanmaları sağlanmalıdır.
15. Hastalık belirtileri taşıyan kişilerin İşyeri Hekimi tarafından yapılacak ilk muayeneden sonra gerek duyulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmalıdır.
Açıklama: Tam zamanlı İşyeri Hekimi bulunmayan işyerleri  Sağlık Bakanlığı Corona Danışma Hattı, “Alo 184”den bilgi alabilir.

İş seyahatlerinde
16. Ülke dışına düzenlenecek iş seyahatleri mümkün olabildiğince ertelenmeli, toplantı, konferans, kongre vb. etkinliklerin yapılmasının mecbur olduğu durumlarda öncelikle sesli ve görüntülü iletişim imkanları kullanılmalıdır. İş nedeniyle seyahat edilmesi mecburi durumlarda Sağlık Bakanlığının önerilerine uyulmalıdır.


Daha detaylı bilgi almak isteyenler; OSHA tarafından hazırlanmış COVID-19 için İşyeri Hazırlama Rehberinin Türkçe tercümesine aşağıdaki linkten ulaşabilir:
https://med.ege.edu.tr/files/med/icerik/covid-19_icin_isyeri_hazirlama_rehberi.pdf

25 Kasım 2013 Pazartesi

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (173-180. md.)

YEDİNCİ BAP
İŞÇİLER HIFZISSIHHASI
MADDE 173 - On iki yaşından aşağı bütün çocukların fabrika ve imalathane gibi her türlü sanat müesseseleriyle maden işlerinde amele ve çırak olarak istihdamı memnudur. On iki yaş ile on altı ararsında bulunan kız ve erkek çocuklar günde azami sekiz saatten fazla çalıştırılamaz.
MADDE 174 - On iki yaş ile on altı yaş arasında bulunan çocukların saat yirmiden sonra gece çalışmaları memnudur.
MADDE 175 - Bütün amele için gece hizmetleriyle yer altında icrası lâzımgelen işler 24 saatte sekiz saatten fazla devam edemez.
MADDE 176 - Mahallî belediyelerince bar, kabare, dans salonları, kahve, gazino ve hamamlarda on sekiz yaşından aşağı çocukların istihdamı menolunur.
MADDE 177 - Gebe kadınlar doğumlarından evvel üç ay zarfında çocuğunun ve kendisinin sihhatine zarar veren ağır hizmetlerde kullanılamaz. Doğurduktan sonra 155 inci maddede tâyin edilen muayyen müddet istirahatını mütaakip işe başlıyan emzikli kadınlara ilk altı ay zarfında çocuğunu emzirmek üzere mesai zamanlarında yarımşar saatlik iki fasıla verilir.
MADDE 178 - Her nevi sanat müesseseleri ve maden ocakları ve inşaat yerleri dahilinde veya yakının ispirtolu meşrubat satışı veya umumi evler açılması memnudur.
MADDE 179 - Aşağıdaki mevaddı ihtiva eylemek üzere işçilerin sıhhatini korumak için İktisat ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletleri tarafından müştereken bir nizamname yapılır.
1 - İş mahallerinin ve bunlara ait ikametgâh ve saire gibi müştemilâtın haiz olması lâzımgelen sıhhi vasıf ve şartlar.
2 - İş mahallerinde kullanılan alât ve edevat, makineler ve iptidai maddeler yüzünden zuhuru melhuz kaza, sâri veya mesleki hastalıkların zuhurunda mani tedabir ve vesait.
Kadınlarla 12 den 16 yaşına kadar çocukların istihdamı memnu olan sıhhate mugayir ve muhataralı işlerin neden ibaret olduğu iş kanununda tasrih edilecektir.
MADDE 180 - Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran bütün iş sahipleri, işçilerinin sıhhi ahvaline bakmak üzere, bir veya mütaaddit tabibin sıhhi murakabesini temine ve hastalarını tedaviye mecburdur. Büyük müessesatta veya kaza ihtimali çok olan işlerde tabip daimi olarak iş mahallerinde yahut civarında bulunur. Hastanesi olmayan mahallerde veya şehir ve kasabalar haricinde bulunan yerlerdeki iş müesseseleri bir hasta odası ve ilk yardım vasıtalarını ihzar ederler. Yüzden beş yüze kadar daimi amelesi olan müesseseler bir revir mahallî beş yüzden yukarı amelesi olanlar yüz kişiye bir yatak hesabiyle hastane açmağa mecburdurlar.