İSG Eğitim Konuları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İSG Eğitim Konuları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

3 Kasım 2023 Cuma

Toolbox Konuşmaları - Cep Telefonu Kullanımı

Merhaba arkadaşlar,

Bugün sizinle iş yerinde cep telefonu kullanımı konusunu ele alacağız. Cep telefonları, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve iş yerinde de sık sık kullanıyoruz. Ancak, bu kullanımın iş güvenliği üzerinde etkisi olduğunu unutmamalıyız.

Cep telefonu kullanımının iş güvenliğiyle ilişkisi nelerdir? İşte bazı önemli konular:

Dikkat Dağıtma: Cep telefonları, dikkatinizi işinize odaklamaktan alıkoyabilir. Özellikle tehlikeli makineler veya ekipmanlarla çalışırken, dikkatinizi dağıtmak ciddi kazalara neden olabilir. Tehlikeli alanlarda yürürken düşmenize neden olabilir. Lütfen iş yerinde telefonunuzu kullanırken dikkatli olun ve işinize odaklanın.

Araç Kullanımı: Eğer işiniz araç kullanmayı gerektiriyorsa, sürüş sırasında cep telefonu kullanmak çok tehlikeli olabilir. Bu, kazalara ve yaralanmalara yol açabilir. Cep telefonu kullanımını yalnızca araç güvenli bir şekilde durduğunda yapmalısınız.

Patlamaya Karşı Hassas Alanlar: Bazı iş yerleri patlamaya karşı hassas bölgeler içerir. Cep telefonları patlamaya neden olabilecek bir kıvılcım üretebilir. Bu nedenle bu tür bölgelerde cep telefonu kullanmaktan kaçının.

Acil Durumlar: Cep telefonları, acil durumlarda hayat kurtarıcı olabilir. İş yerindeki acil durum prosedürlerini bilin ve telefonunuzu acil durumlarda kullanmak için uygun bir şekilde kullanın.

Sosyal Medya ve Kişisel Kullanım: İş yerinde cep telefonu kullanırken, özellikle sosyal medya veya kişisel işler için kullanmaktan kaçının. Bu, verimliliğinizi düşürebilir ve iş güvenliğinizi tehlikeye atabilir.

Sonuç olarak, cep telefonlarını iş yerinde dikkatli bir şekilde kullanmalıyız. İş güvenliği her zaman öncelikli olmalıdır. Telefonunuzu işinizi tamamladıktan sonra veya molalarda kullanmaya özen gösterin. Dikkatli ve sorumlu bir şekilde cep telefonu kullanmak, hem sizin hem de iş arkadaşlarınızın güvenliğini sağlamak için önemlidir.

Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen iş yeri yöneticilerinize veya güvenlik ekiplerine başvurun. İş güvenliği, hepimizin sorumluluğudur.

Teşekkür ederim.

24 Mayıs 2018 Perşembe

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Bazı maddeler şu şekildedir:

Temel eğitim: Asgari Ek-1’de belirtilen konuları içeren ve düzenli aralıklarla tekrarlanan eğitimi ifade eder.
İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde temel eğitimlerin çalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede verilmesini sağlar.
Bir işyerinde temel eğitimini tamamladıktan sonra yaptığı iş değişmeden yeni bir işyerinde çalışmaya başlayan çalışan, Ek-1’de yer alan eğitim programının tamamı tekrarlanmaksızın yeni başladığı işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda üçüncü fıkra hükümlerine uygun olarak eğitilir. Çalışanın daha önceki işyerinde temel eğitimi tamamladığına dair belgelerinin kontrolünden işveren sorumludur. Bu çalışanların temel eğitimleri, çalışanın eğitimi tamamladığı tarihten itibaren yeni başladığı işyerinin tehlike sınıfına göre dördüncü fıkrada belirtilen düzenli aralıklar süresince geçerlidir. İşveren bu çalışanları ikinci fıkra hükümlerine uygun olarak ayrıca eğitir.
Ek-1 Eğitim Konuları Tablosu
  Eğitim Konuları
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım,
d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma,
4. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)
a)…

İşe başlama eğitimi: Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işe, varsa kullanacağı iş ekipmanına ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda uygulamalı olarak verilen eğitimi ifade eder.
İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almasını sağlar. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir. İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz.

Yönetmeliğin değişiklikleri işlenmiş hali:
Linki: 

9 Aralık 2013 Pazartesi

Çalışan İSG Eğitim Konuları

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma