23 Ekim 2013 Çarşamba

Çalışan Temsilcisi Nedir?

29.12.2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre;
“Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı” ifade eder.

29.08.2013 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ’e göre işyerinde çalışan temsilcisi sayısı, çalışan sayısına göre tespit edilir.

İşyerinde
Çalışan Sayısı
Olması Gereken Çalışan Temsilcisi Sayısı
2-50
1
51-100
2
101-500
3
501-1000
4
1001-2000
5
2001 ve üzeri
6

İşyerinde yetkili sendika bulunması halinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak görevlendirilir.

29.12.2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre çalışan temsilcileri risk değerlendirme ekibinde yer alır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder