Risk Değerlendirme etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Risk Değerlendirme etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

6 Eylül 2023 Çarşamba

İSG Önemli Süreler ve Sayılar


İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma yükümlülüğü, periyodik sağlık muayenesi, İSG eğitimi ve risk değerlendirme…….vb. konularında özet tablo aşağıdadır.

 

ÖZET TABLO

AZ TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

ÇOK TEHLİKELİ

10’DAN AZ ÇALIŞAN AZ TEHLİKELİ

YILLIK

TAM GÜN 

İşyeri Hekimi (1)

2000 çalışan

1000 çalışan

750 çalışan

TAM GÜN

İş Güvenliği Uzmanı (2)

1000 çalışan

500 çalışan

250 çalışan

İşyeri Hekimi Hizmet Süresi (1)

AYLIK
5 dakika / çalışan

AYLIK
10 dakika / çalışan

AYLIK
15 dakika /      çalışan

25 dakika / çalışan

Periyodik Muayene Yenileme Süresi (1)

5 yılda*

3 yılda*

1 yılda*

 

İş Güvenliği Uzmanı Hizmet Süresi (2)

AYLIK
10 dakika / çalışan

AYLIK
20 dakika / çalışan

AYLIK
40 dakika /    çalışan

60 dakika / çalışan

Eğitim Yenileme (3)

3 yılda

2 yılda

1 yılda

Eğitim Süresi (minimum) (3)

8 saat / çalışan

12 saat / çalışan

16 saat / çalışan

Risk Değerlendirme Yenileme (4)

6 yıl

4 yıl

2 yıl

Acil Durum Planı (5)

6 yıl

4 yıl

2 yıl

İlkyardımcı Sayısı (6)

20 çalışana bir

15 çalışana

bir

10 çalışana

bir

* “özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.”

Kaynaklar:

1) İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

2) İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

3) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

4) İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

5) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

6) İlkyardım Yönetmeliği

 


Çalışan Temsilcisi Sayısı:

http://www.guvenlikkulturu.com/2013/10/calsan-temsilcisi-nedir.html

Destek Elemanı Sayısı:

http://www.guvenlikkulturu.com/2013/11/destek-eleman-nedir.html

31 Ekim 2013 Perşembe

İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Tanımlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre tanımlar:
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Kabul edilebilir risk seviyesi: Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini,
c) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,
ç) Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,
d) Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,
e) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,
f) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,
g) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, ifade eder.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Risk Değerlendirmesi Ekibi Kimlerden Oluşur?

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları.
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

25 Ekim 2013 Cuma

Risk Değerlendirme Giriş

Çok sayıda risk değerlendirme metodu bulunmaktadır. Zaman zaman daha ayrıntılı bilgiler vereceğim. Öncelikle en çok kullanılan yöntemlere yönelik bir özet vermek istedim.

1) L Matris: Olasılık x Şiddet - Değerleri 1-25
2) Fine Kinney: Olasılık x Şiddet x Frekans - Değerleri maksimum 10.000
3) JSA İş Güvenlik Analizi: Görevler değerlendirilir.
4) What If Olursa Ne Olur: Sorular soruyor.
5) X Tipi Matris: Geçmiş 5 yıllık kaza araştırması (çalışan, ekipman, toplum, çevre)
6) FTA Hata Ağacı Analizi: Tümden gelim, geriye doğru istenmeyen olayın mantıksal kombinasyonu
7) ETA Olay Ağacı Analizi: Tüme varım, ileriye doğru
8) Neden Sonuç Analizi / Balık Kılçığı Diyagramı / Iskihawa Diyagramı: FTA ve ETA iki yöntem birden kullanılır.
9) FMEA (HTEA) Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi: Olasılık x Şiddet x Fark Edilebilirlik. Üretim prosesleri için kullanılır. Türleri: Tasarım, Proses, Sistem, Servis’dir. Değerleri 1-1000.
10) HAZOP Tehlike ve İşletebilme Çalışması Metadolojisi: İlk olarak kimya sektöründe kullanılmış. Anahtar kelimeler: hiç, fazla, az - Kılavuz kelimeler: akış, basınç, sıcaklık, viskozite ağırlık.

Methotları özet olarak anlatan linki paylaşmak istiyorum: