İGU İçin Bilgiler


Alt Sınıfta Uzman Görevlendirilebilme Süreleri UzatıldıTemel Hukuk

İSG Tarihi

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
                                                     
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

2019 Yılı İdari Para Cezaları

6331 sayılı Kanunda İş Kazası Tanımı

Kanserojen Maddelerin Gruplandırılması


İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik – 27/02/2017

                                               

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşin durdurulmasına sebep olan hususların giderilmesi için mühürlerin geçici olarak sökülmesi


Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği

SEVESO / Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması (BEKRA)


İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İSG-KATİP'e KEP(Kayıtlı Elektronik Posta) ekleme

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 15/02/2016

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 30/06/2016

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 07/03/2016

Az Tehlikeli Sektörde ve Ondan Az Çalışanı Bulunan, İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı

İSG Kapsamında İlkyardımcı Bulundurulması

Yıllık İSG Planı Örneği


Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık

Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Kapsamındaki Meslekler

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelikİş Kanunu
Alt Yüklenici (Kamu İhale Kanunu’na Göre) 

Fesih Bildirim Süreleri


Özel Politika Gerektiren Gruplar

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve SözleşmelerYönetim Sistemleri

ISO 13485:2016 Revizyonu Yayınlandı


Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

İSGİP Rehberleri

Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi

Risk Değerlendirmesindeki Önemli Tanımlar


Fiziksel

Kimyasal

Güvenlik Bilgi Formları (SDS - MSDS)


Biyolojik

Psikososyal

Ekranlı Araçlar

Ürün Güvenliği

ATEX

Patlayıcı Madde Deposu


Radyasyon

İş Ekipmanları

İş Ekipmanlarında Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişilerin Bildiriminin Ertelenmesi - 2016

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 23/07/2016

İş Ekipmanlarında Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişilerin Bildiriminde Düzenleme

İş Ekipmanlarında Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Bildirimi Konulu Duyuru


Elektrik

İletim Hatları ve Elektromanyetik Alan


Basınçlı Kaplar

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Değişti


Kaldırma ve İletme Ekipmanları

Kaldırma ve/veya İletme Araçlarının Periyodik Kontrolü

Kaldırma ve/veya İletme Araçlarının Periyodik Kontrolü

Asansör Periyodik Kontrol Etiketleri

Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nde Asansör

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nde Asansör

Mevcut Asansörlerin İyileştirilmesi

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) - 29/06/2016

  
Maden İşleri

Maden İşyerlerinde Güvenlik Tatbikatı Periyodu

Yetkilendirilmiş tüzel kişi (YTK)

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre Yönergeler

Maden İşyerlerinde Sığınma Odaları


Yapı İşleri

Yangın

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

Kişisel Koruyucular

İş Kazaları

İş Kazası Durumunda Açılabilecek DavalarÖrnek Dokümanlar

Haberler

Eski Tüzükler